Welcome to Lakeside Pokhara - New Pokhara Lodge - a hotel run by a family since 1994.

Local Hotel Booking

 

नेपाली पाहुना हरु को लागि बिशेष मूल्य मा कोठा उपलब्ध छन्। कृपया हामीलाई फोन गर्नुस वा मेसेज गर्नुस । तपाईले ई सेवा होटल वा ई सेवा मोबाइल एप्सबाट पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ |