Welcome to Lakeside Pokhara - New Pokhara Lodge - a hotel run by a family since 1994.

न्यु पोखरा लज – लेकसाइड, पोखरा

 

लेकसाइड पोखरामा बस्नको लागि सुन्दर शान्ता र पारिवारिक बतावरणमा संचालित होटल न्यु पोखरा लज मा यहाँहरुलाई स्वागत छ । कोठा को भाड़ा रु १००० बाट रु ४००० सम्म पर्दछ। अधिक जानकारी को लागि अंग्रेजी मा लेखिएको पेज हरु हेर्नु होला। साथै ईमेल र फ़ोन बाट पानी जानकारी तथा बुकिंग गर्न सकिन्छ।

Night view of New Pokhara Lodge
Deluxe Room Bed View of New Pokhara Lodge Lakeside Pokhara Nepal.
Seasonal Flower Garden of New Pokhara Lodge Lakeside Pokhara Nepal.
Mountain view from Sarangkot Pokhara
Breakfast
deluxe-room-pokhara-lodge
Annapurna range from Fewa Lake
pokhara-4
pokharalodge-8
pokharalodge-1
hotel-pokhara-lodge-40
hotel-pokhara-lodge-41
hotel-pokhara-lodge-38
hotel-pokhara-lodge-39
hotel-pokhara-lodge-14
hotel-pokhara-lodge-9
hotel-pokhara-lodge-2
hotel-pokhara-lodge-7
hotel-pokhara-lodge-5
Night view of New Pokhara Lodge
Deluxe Room Bed View
Seasonal Flower Garden of New Pokhara Lodge Lakeside Pokhara Nepal.
hotel-pokhara-lodge-16
hotel-pokhara-lodge-26
hotel-pokhara-lodge-8
hotel-pokhara-lodge-12
Sunrise Tour Sarangkot Pokhara, Nepal. Tour by New Pokhara Lodge -Mahendra
building-mountain-view
front-npl
deluxe-room-11
hotel-pokhara-lodge-13
hotel-pokhara-lodge-16
FIFADJI

 

बिदेशी पाहुनाले न्यु पोखरा लज – लेकसाइड, पोखरा को बारेमा गूगल मा र ट्रीपएडवाइजारमा लेखेको कुरा हरु यहाँ हेरन र पढ़न अनुरोध गर्दछु.

फ़ोन नंबर ०६१-४६४९९० तथा ९८४६१०७८६६

ईमेल – पोखरालज@जीमेल.कॉम pokharalodge@gmail.com

पोखरा लजको फेसबुक पेज https://www.facebook.com/pokharalodge

न्यु पोखरा लज, लेकसाइड, पोखरा, होटल, new pokhara lodge

न्युपोखरा लज – लेकसाइड, पोखराको सुन्दर बगैचा ।